Beta Balığı Renk İncelemesi

Renk özelliklerine girdiğimizde bu taraf adeta bir umman. Özellikle beta balığı renk çeşitliliğinde zirve yapmış bir tür diyebiliriz. Nerdeyse her gün çok farklı renklerde ve desenlerde beta balıkları ile karşılaşıyoruz gruplarda. Hadi artık beta balığı renk incelemesi sorusu hakkında detaylı bilgilere geçelim.

Şimdi yine Bettas4all bu işe nasıl bakıyor ve nasıl kategorize etmiş ona bakalım. Kaynak >>

beta balığı renk incelemesi

Bettas4all renkleri 6’ya bölerek sınıflandırmış. Single color – tek renk, Bicolor – İki renkli, Marble, Grizzle, Banded ve multicolor. Kaynak >>

Renk Özellikleri – Tek Renkli Beta Balıkları İnceleme

Unicolor yani tek renk, adı üstüne balığın sadece tek bir renkten kaplanması ile oluşan balıklardır. Ventral uçlarındaki beyazlıklara izin verilir.

Aşağıdaki tabloda renklerin kategorize edildiğini görüyoruz

Individual color variation – Bireysel renk varyasyonu
Darkbody: Presence of black pigment (melanophores) on the body (black scaling). Vücutta siyah pigment (melanofor) varlığı (siyah ölçekleme).
Black-edged scaling: Siyah kenarlı ölçekleme Presence of black pigment limited to the outer rim of the scales on the body. Vücuttaki pulların dış kenarıyla sınırlı siyah pigment varlığı.
Lightbody: Absence of the black pigment on the body. Vücuttaki siyah pigmentin yokluğu.
Iridescent: Yanardöner.Presence of blue/green/yellow-reflecting crystal elements (iridophores) on the body. Vücutta mavi / yeşil / sarı yansıtıcı kristal elementlerin (iridoforlar) varlığı.
Non-iridescent: Absence of iridescence on the body. Yanardöner Olmayan: Vücutta yanardönerlik olmaması.

Yukarıdaki tablolarda çeşitli renkleri ve hangi alt sınıflandırmaya ait olduklarını açıklıyor.

Şimdi yukarıda kategorize edilen renk versiyonlarını detaylandıralım

Darkbody

Iridescent.

Darkbody yanar döner (Yanar döner renkler mavi yeşil ) bir dizi renkten oluşur. Gövde ve yüzgeçlerde opaklık veya renksizlik gibi durumlar olmadan tek renk olarak kaplanmalıdır. Yanar döner renkler beta balığı renk skalasında en üst katmanda bulunan wild tip betadan gelmiş ana renklerdir. Bu renkler vücut yüzeyinde bulunan iridofor adı verilen hücrelerin ışık yoluyla yansımasıdır. Dağılmış yanar dönerlik özelliği kafanın siyah olduğu versiyonlarda da olur.

beta balığı renk incelemesi

Yukarıdaki beta balıkları bu kategoriye ait balıklara örnek olarak verilmiştir.

Non-Iridescent – Yanar Dönerlik Olmayan

Siyah betalarda yanar dönerlik özelliği yoktur.

beta balığı renk incelemesi

Black-edged scaling – Non-iridescent

Vücuttaki pulların kenarlarının siyah olması durumu. Siyah pigmentin pulların dış kenarıyla sınırlı olması nedeniyle alttaki renkler kontrast oluşturarak daha görünür hale gelir. Uzmanlar, vücutta çok fazla siyah pigment olması nedeniyle vücut ve yüzgeç arasındaki kontrastın çok fazla olması durumunda balıklar iki renkli kategoride sınıflandırırlar.

beta balığı renk incelemesi

Lightbody – Iridescent

Lightbody Opac betalar siyah pigmentin görünmediği betalardır. Bu dragonlarda metalik veya ametalik olarak da görebiliriz.

Non-Iridescent – Yanar Dönerlik Olmayan

beta balığı renk incelemesi

Yanar döner özelliğin olmaması sonucu net bir kırmızı, sarı veya turuncu gibi renklerle sonuçlanır. Okuduğunuz bu sayfada beta balığı renk incelemesi sorusuna anlaşılır bazı yanıtlar verdik.

Beta Balığı Renkleri ve Renk Genetik Tanımları Burada >>