Yeşil Su Oluşumunu En Hızlı Yolu

Akvaryumda yeşil su oluşumu çoğu zaman istemediğimiz bir şeydir. Ancak artemia, su piresi veya larva aşamasındaki yavru balıkları beslemek için bazen yeşil suya ihtiyaç duyarız. Yeşil su dediğimiz şey aslında içinde tek hücreli organizmalar bulunan bir su hacmidir. Fotosentez yapan bu canlılar bitki değildir ancak hayvan da değillerdir. Bünyelerindeki klorofil sayesinde ışığı emerek fotosentez yaparlar ve klorofil sayesinde bize yeşil olarak görünürler.

Bu planktonik algleri ancak çok fazla sayıda bir araya geldiklerinde gözle görürüz. Bu algler normalde tüm sularda vardır ancak su koşulları üremeleri için uygun hale geldiklerinde hızla ürerler ve suyu yeşil hale dönüştürürler.

Yeşil su oluşumu malesef isteyince hızla oluşan bir şey değil 🙂 Yeşil suyun oluşması için sudaki öncelikle nitrat, amonyak, fosfat gibi elementlerin oranlarının yüksek olması gerekir. Akvaryumlarda oluşan yeşil su genelde ya yalnış gübrelemeden ya da eksik filtrasyondan oluşur.

Yeşil suyun oluşma sebeplerinden biri de sudaki zooplanktonların olmayışından da kaynaklanır. Zooplanktonlara örnek olarak artemia, su piresi,  copepodlar ve rotifer olarak sayabiliriz.

Ben yeşil su oluşumunda kültür kullandım

Videoda da bahsettiğim gibi ben yeşil su oluşumunda balkonda oluşan küçük kaptaki yeşil suyu aldım ve cam önünde olacak şekilde başka bir kaba yeni su ekleyerek koydum ve çoğalttım. Daha sonra 6500k bir aydınlatma da günde 8-9 saat yanan bir ışıkta yeşil suyu hızla çoğaltıyorum.