Akvaryumda Yosun Sorunu

Bir akvaryumda yosun sorunu oluyorsa bunu tek bir nedenle açıklamayız. Nitrat, fosfat ve silikat gibi değerler kontrol altında değilse yosundan kurtulmak zordur.

Akvaryumlarımızda ilk 6 ay boyunca belki de en çok uğraştığımız konu yosunlar yani alglerdir. Yosunlar da tıpkı bitkiler fotosentezle varlığını sürdüren canlılardır. Bitkilerin ışık, macro ve micro elementler gibi besin ihtiyaçları olduğu gibi yosunların da benzer ihtiyaçları vardır. İşte akvaryumlarımız da yosun veya alg patlaması dediğimiz olayın anlaşılması tam da burada devreye girer.

Akvaryumlarımız da besin fazlalığı dolayısıyla tüketilemeyen besinler algler tarafından tüketilir. Bu tüketim sonucunda algler bitkilere göre daha hızlı gelişen canlılar olması sebebiyle akvaryumlarımız da hızla gelişerek camları ve bitkilerimizin yaprakların kaplar. Peki besin fazlalığı nasıl ortaya çıkar ? Akvaryumlarımıza bitkilerimizin gelişmesi için verdiğimiz gübreler, eğer akvaryumumuzdaki bitki sayımızın tüketebileceği kapasiteden fazlaysa bu besinler boşta kalır, boşta kaldığı yani tüketilemediği zaman algler tarafından tüketilmeye başlar. Doğal olarak algler bu bitkiler tarafından tüketilmeyen besinleri yiyerek gelişirler ve akvaryumlarımıza hızla yayılırlar.

Bu doğal ilerleyişten şu sonucu çıkarmalıyız ? Bir akvarist akvaryumuna gübre atmadan önce mutlaka su içinde besin miktarını bilmedir ve gübre eklemesini buna göre yapmalıdır. Eğer vermiş olduğunuz gübre miktarı akvaryumunuzdaki bitkilerin tamamen tüketebileceği kadar ise yosunlara yiyecek bir şey kalmayacak dolayısıyla yosunlar gelişemeyecektir. Akvaryumunuzdaki besin tüketim miktarını öğrenip kontrol altına aldıktan sonra gübrelemenizi yapabilirsiniz. Ancak yine de kontrol edilemeyen durumlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Bunları da doğal yollarla uzaklaştırabilirsiniz. Yeni çıkan yosunların yok edilmesi için akvaryumlarınıza SAE adlı balıklardan ve nerite salyangozu gibi canlılar ekleyerek çıkan yosunlarla doğal yollarla mücadele edebilirsiniz.

Diğer bir mücadele yöntemi ise su değişimleridir. Az önce bahsettiğimiz tüketilemeyen besin miktarını mekanik yollarla yani su değiştirerek atmak en hızlı yöntemdir. Fazla besin miktarı yosunlar tarafından tüketilmeden belirli oranlarda su değiştirerek fazla besinler sistemden uzaklaştırabilirsiniz. Bunun için yine sistemi takip ederek su değişim oranınızı ve sıklığını belirlemesiniz. Önerilen miktar haftalık %20-%30’ arasındadır. Ancak bu bazı durumlar da özellikle yeni kurulan akvaryumlar da bu durum değişir. Yosundan kurtulmak için yukarıda bahsettiğim gibi önce yosunu tanımak ve sebebini anlamamız gerekir. Ancak bu aşamadan sonra yosunla mücadele edebiliriz. Sadece Işıkları kapatmamız yosunu ortadan kaldırmaz. Çünkü algler az ışıkta dahi gelişebilir.

Algler az ışıkta gelişirken bitkilerimiz ışığın az olması sebebiyle zayıflamaya ve erimeye başlayacaktır. Işıkları yakmamızla birlikte bitkilerimiz yeni duruma alışmaya çalışıp tekrar fotosentez yapmaya ve besinleri tüketmeye başlayana kadar yosunlar daha hızlı davranıp tekrar çoğalmaya başlayacaktır. Bu mantıkla hareket edilen akvaryumların çoğu ya yeniden kurulur ya da hobiden tamamen vazgeçilir.Yosunla mücadele yöntemlerinden biri de suya daha fazla karbondioksit vermektir. Bitkilerimize verdiğimiz karbondioksit sayesinde bitkilerimiz daha hızlı gelişir, büyür ve besinleri daha hızlı tüketmeye başlar. Dolayısıyla yosunların tüketileceği besinleri biraz daha azaltmış oluruz.

Yosunla mücadele de malesef tek başına sonuç verecek bir yöntem yoktur. Yosun oluşumunu tetikleyen diğer bir madde ise aydınlatmadır. Akvaryumlarımızda aydınlatma değerlerini bitkilerin fotosentez yapabileceği değerlerdeki aydınlatma modelleri seçmeliyiz. Bitkiler en çok mavi ve kırmızı ışık dalgalarında fotosentez yaparlar. Dolayısıyla aydınlatma ekipmanlarımızı bu bilgiye göre seçerek bitkilerin çok enerji harcamadan fotosentez yapmalarını sağlamalıyız. Eğer aydınlatmayı bitkilerin istediği fotosentez değerlerinde seçmezsek bitkiler ihtiyaçları kadar fotosentez yapamayacağı için gelişme sağlayamayacaklardır. Gelişme sağlayamacakları içinde su içinde besinleri tüketemeyeceklerdir. Bahsettiğimiz tüketilemeyen besinler su içinde algler tarafından aydınlatma değerleri bitkilerin ihtiyaçları kadar önemi olmadığı için tüketilmeye devam edilecektir. Dolayısıyla da yosun artışı olacaktır.

Doğru aydınlatma ekipmanları seçerek bitkilerimizin fotosentez yapmalarını ve hızla gelişip yosunlara besin bırakmayacak duruma gelmelerini sağlayabiliriz.